ฟาร์มและศูนย์

ศูนย์พื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้ง
ภาคกลาง
ดูแล พื้นที่ ผู้เบอร์โทรศัพท์
คุณยศ กิตยารักษ์ ระยอง, จันทบุรี, ตราด 081-781-9272 , 081-862-1407
คุณเจริญศักดิ์ วงศ์พิลา กรุงเทพ, ปทุมธานี, ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ, 080-821-0557
คุณพุฒิพงศ์ บาเปีย นครปฐม, สมุทรสาคร, ราชบุรี, กาญจนบุรี, เพชรบุรี, สุพรรณบุรี, ชัยนาท, อยุธยา 081-963-0485 , 081-172-9774
ภาคใต้
ดูแล พื้นที่ ผู้เบอร์โทรศัพท์
คุณดนุพล อินบำรุง ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี 089-589-1516, 086-947-1550
คุณสุวัฒน์ ไชยวารี พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง 081-171-3303, 081-690-4388
คุณวิฑูรย์ จันทร์ทอง สตูล, พัทลุง, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นครศรีธรรมราช 081-934-8587
ผลิตภัณฑ์อาหารกปลา
ภาคกลาง
ดูแล พื้นที่ ผู้เบอร์โทรศัพท์
คุณฐานิตา นวลบุตรดี นครปฐม, สมุทรสาคร, การญจนบุรี, เพชรบุรี, สุพรรณบุรี, ชัยนาท, อยุธยา 081-954-9790
คุณศุภชัย นิ่มละมัย กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, ฉะเฉิงเทรา, สมุทรปราการ 081-969-0845
ภาคเหนือ
คุณจักริน นิจมานพ เชียงราย, เขียงใหม่, น่าน, พะเยา, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, อุตรดิตถ์ 081-877-7819
ภาคใต้
คุณศุภชัย นิ่มละมัย พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช 081-969-0845
ภาคอีสาน
คุณชัชวาลย์ พ่อศรียา รับผิดชอบภาคอีสาน 081-933-9611, 091-575-0492