ประวัติโกรเบสท์ กรุ๊ป

วิสัยทัศน์ 

เป็นหนึ่งในธุรกิจสัตว์น้ำครบวงจร ปลอดภัยต่อสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโลก

พันธกิจ

เรา มุ่งเน้นผลิตสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ แบบครบวงจรสู่ความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

GROBEST THAILAND

โครงสร้าง บริษัท โกรเบสท์ ประเทศไทย ประกอบด้วย

  1.  สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ ที่ตั้ง 199/12 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  2. บริษัทโกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัด ( โรงงานสมุทรสงคราม , โรงงานเพชรบุรี , โรงงานนครพนม )ผลิตอาหารสัตว์น้ำ
  3. บริษัท นิลพัฒนาฟาร์ม จำกัดฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริษัทแรกใน กลุ่มโกรเบสท์ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2517 โดยการรวมกลุ่มของ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศแถบเอเซีย มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหารสำหรับสัตว์น้ำ และเป็นผู้นำทางวิชาการด้านสัตว์น้ำของประเทศไต้หวันทั้งสัตว์น้ำจืดและ สัตว์น้ำเค็ม กลุ่มผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหารงานด้านสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมห้องเย็นแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ทั้งสองกลุ่มได้ร่วมมือกันก่อตั้งธุรกิจด้านอาหารสัตว์น้ำ และสามารถขยายกิจการ มีกลุ่มบริษัทในเครือตั้งอยู่ใน 10 ประเทศ

ประกอบ ด้วยบริษัทในเครือกว่า 18 บริษัท ใน 10 ประเทศ ทั่วโลกพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีสู่ลูกค้าทั่วทุกมุมโลก