ร่วมงานกับเรา

บริษัท โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่ที่ สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ นครพนม มีการขยายโรงงาน, เพิ่มกำลังการผลิต และปรับปรุงสายงานใหม่ให้มีปรสิทธิภาพ เพื่อรองรับอัตราการเจริญเติบโตด้านต่างๆ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

สำนักงานใหญ่

  1. พนักงานส่งเสริมการขาย   จำนวน 1 อัตรา

โรงงานเพชรบุรี

  1. พนักงานควบคุมคุณภาพ   จำนวน 1 อัตรา