พันธมิตรร่วมทุน

พันธมิตรร่วมทุน

ฟาร์มเพาะพันธ์ุลูกพันธ์ุสัตว์นํ้า


 

บริษัท นิลพัฒนาฟาร์ม จำกัด

ที่อยู่ : หมู่ 10  ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพย์ / เฟกซ์ : 042-551075

 


 

บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด

254 หมู่ 7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

โทร 66:032450335-6

โทรสาร (66:032)450-338 , 483-356

www.xianningthai.com

E-mail : [email protected]

มาตรฐานฟาร์ม GAP โรงงานแปรรูปอาหารสัตว์น้ำ