ข้อมูลทางโภชนาการ

ข้อมูลทางโภชนาการ

กรดไขมัน โอเมก้า-6 – กรดไขมัน โอเมก้า-6 เป็นกรดไขมันที่จำเป็นและสำคัญ (EFAs)  ซึ่งมีประโยชน์และจำเป็นต่อสุขภาพและร่างกายของมนุษย์  แต่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องได้รับผ่านการบริโภคอาหารเข้าไปแทน  (Source: University of Maryland Medical Center)
Link

ปลานิลเป็นแหล่งของโอเมก้า-3 ปลานิลและปลาดุกเป็น ตัวอย่างของปลาที่มีไขมันต่ำ แม้จะมีสารอาหารโอเมก้า-3 น้อยกว่าปลาที่มีไขมันสูงบางชนิด แต่ก็ยังมีสารอาหารที่ดีต่อหัวใจมากกว่าสินค้าจำพวกแฮมเบอเกอร์,สเต็ก, ไก่ ,หมู และไก่งวง  ซึ่งขนาดของการบริโภคที่ปลานิล 3 ออนซ์ก็มีสารโอเมก้า 3 EPA และ DHA มากกว่า 100 mg  ดังนั้นปลานิลจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในบรรดาเนื้อสัตว์ทั้งหมด ที่จะบริโภคเพื่อสุขภาพ เนื่องจากมีไขมันอิ่มตัวต่ำ และมีโปรตีนสูง  (Source:  Sanford Medical Center)

Link

ปลานิลเป็นปลาที่เด็กบริโภคได้ง่าย– เราต่างก็ทราบดีว่าการบริโภคปลาดีต่อสุขภาพ แต่เราจะทำให้เด็กๆบริโภคปลาได้อย่างไร ? คำตอบก็คือ ปลาที่ไม่มีกลิ่นดิน และ กลิ่นคาวปลา จะช่วยให้เด็กๆ บริโภคได้ง่ายขึ้น ซึ่งปลานิลที่ผ่านการเลี้ยงและระบบจัดการที่ดีจะไม่มีกลิ่นดิน และกลิ่นคาวปลา จึงสามารถนำมาปรุงได้หลากหลายและเข้ากันได้ดีกับทุกเมนูและรสชาติ

Link

ข้อมูลโภชนาการของปลานิลเปรียบเทียบอาหารทะเลชนิดอื่นๆจาก USFDA

Link

ข้อมูลทางโภชนาการ ของ เนื้อปลานิล
เนื้อปลานิลสด    ( Raw tilapia )
Nutrient values and weights are for edible portion.
Based on USDA National Nutrient Database for Standard Reference.

Nutrient

Units

Value per
100 grams

Proximates
Water g 78.08
Energy kcal 96
Energy kJ 400
Protein g 20.08
Total lipid (fat) g 1.70
Ash g 0.93
Carbohydrate, by difference g 0.00
Fiber, total dietary g 0.0
Sugars, total g 0.00
Minerals
Calcium, Ca mg 10
Iron, Fe mg 0.56
Magnesium, Mg mg 27
Phosphorus, P mg 170
Potassium, K mg 302
Sodium, Na mg 52
Zinc, Zn mg 0.33
Copper, Cu mg 0.075
Manganese, Mn mg 0.037
Selenium, Se mcg 41.8
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0
Thiamin mg 0.041
Riboflavin mg 0.063
Niacin mg 3.903
Pantothenic acid mg 0.487
Vitamin B-6 mg 0.162
Folate, total mcg 24
Folic acid mcg 0
Folate, food mcg 24
Folate, DFE mcg_DFE 24
Choline, total mg 42.5
Betaine mg 21.7
Vitamin B-12 mcg 1.58
Vitamin B-12, added mcg 0.00
Vitamin A, RAE mcg_RAE 0
Retinol mcg 0
Carotene, beta mcg 0
Carotene, alpha mcg 0
Cryptoxanthin, beta mcg 0
Vitamin A, IU IU 0
Lycopene mcg 0
Lutein + zeaxanthin mcg 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.40
Vitamin E, added mg 0.00
Tocopherol, beta mg 0.00
Tocopherol, gamma mg 0.10
Tocopherol, delta mg 0.00
Vitamin K (phylloquinone) mcg 1.4
Nutrient

Units

Value per
100 grams

Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.766
4:0 g 0.000
6:0 g 0.000
8:0 g 0.000
10:0 g 0.000
12:0 g 0.000
14:0 g 0.070
15:0 g 0.000
16:0 g 0.557
17:0 g 0.000
18:0 g 0.140
20:0 g 0.000
22:0 g 0.000
24:0 g 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.653
14:1 g 0.000
15:1 g 0.000
16:1 undifferentiated g 0.130
17:1 g 0.000
18:1 undifferentiated g 0.497
20:1 g 0.027
22:1 undifferentiated g 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.476
18:2 undifferentiated g 0.207
18:3 undifferentiated g 0.043
18:3 n-3 c,c,c g 0.043
18:4 g 0.003
20:2 n-6 c,c g 0.003
20:3 undifferentiated g 0.013
20:4 undifferentiated g 0.030
20:5 n-3 g 0.007
22:5 n-3 g 0.057
22:6 n-3 g 0.113
Cholesterol mg 50
Amino acids
Tryptophan g 0.210
Threonine g 0.950
Isoleucine g 0.930
Leucine g 1.603
Lysine g 1.810
Methionine g 0.593
Cystine g 0.220
Phenylalanine g 0.810
Tyrosine g 0.680
Valine g 0.970
Arginine g 1.277
Histidine g 0.470
Alanine g 1.220
Aspartic acid g 2.297
Glutamic acid g 3.213
Glycine g 1.043
Proline g 0.757
Serine g 0.813
Other
Alcohol, ethyl g 0.0
Caffeine mg 0
Theobromine mg 0