คองคอด เบอร์ 1

Feed type : อาหารกุ้งกุลาดำ
Description : Black tiger shrimp feed Concord 1
Thai Description : อาหารกุลาดำคองคอด 1
ลักษณะอาหาร : เม็ดจม

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “คองคอด เบอร์ 1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *