คองคอด เบอร์ 3 เอส

Feed type : อาหารกุ้งกุลาดำ
Description : Black tiger shrimp feed Concord 3S
Thai Description : อาหารกุลาดำคองคอด 3S
ลักษณะอาหาร : เม็ดจม

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “คองคอด เบอร์ 3 เอส”

Your email address will not be published. Required fields are marked *