คองคอด เบอร์ 3 แอล

Feed type : อาหารกุ้งกุลาดำ
Description : Black tiger shrimp feed Concord 3L
Thai Description : อาหารกุลาดำคองคอด 3L
ลักษณะอาหาร : เม็ดจม

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “คองคอด เบอร์ 3 แอล”

Your email address will not be published. Required fields are marked *