ลีดเดอร์ อาหารสมทบ เบอร์ 103 แอล

Feed type : อาหารสมทบกุ้งกุลาดำ
Description : Low protein shrimp feed Leader 103L
Thai Description : อาหารสมทบกุ้งกุลาดำลีดเดอร์ 103L
ลักษณะอาหาร : เม็ดจม

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ลีดเดอร์ อาหารสมทบ เบอร์ 103 แอล”

Your email address will not be published. Required fields are marked *